|

Từ xưa đến nay luôn quan niệm rằng, người chết có linh hồn và linh hồn đó vẫn còn vương vấn trên trần gian, nên việc xem phong thủy mồ mả rất quan trọng. Vì không chỉ ảnh hưởng đến sự siêu thoát vong linh của những người đã mất, mà còn ảnh hưởng đến cuộc sổng của những người còn đang tồn tại.

Phong Thủy Gia Phong thủy mồ mả và những điều nên biết

|

Chọn mộ phần cho người đã khuất rất quan trọng vì phong thủy huyệt mộ sẽ ảnh hưởng tới sự hưng thịnh của cả gia đình dòng họ sau này. Nếu chọn được huyệt tốt thỳ con cháu đời sau sẽ ngày càng làm ăn phát đạt gia đình yên ấm hòa thuận nếu chọn phải những phân đất không được huyệt thỳ sẽ có rất nhiều điều không hay xảy ra với con cháu sau này.

Phong Thủy Gia Huyệt mộ chọn như nào là tốt, hợp phong thủy?

|

Đề cập đến ngôi mộ tổ tiên thì không ai là không biết. Nhưng khi được hỏi về phong thủy huyệt mộ, hung cát mộ phần tổ tiên thì có người không biết và càng có nhiều người hơn nữa không tin rằng phần mộ gia tiên có thể che chở hoặc phù hộ con cháu đời sau này.

 

Phong Thủy Gia Nguồn gốc của Phong thủy huyệt mộ

Sản phẩm tiêu biểu

Tin tức tiêu biểu